SI Jednostki SI

Jednostki SI    
 

Jednostki długości

Wprowadź liczbę w polu obok jednostki której wartość znasz, następnie wciśnij "Tab" na klawiaturze lub kliknij w inne pole.
symbolwartośćjednostka
[m]

metr

(meter)
[km]

kilometr

(kilometer)
[dm] decymetr
(decimeter)
[cm]

centymetr

(centimeter)
[mm]

milimetr

(millimeter)
[µm] mikrometr
= mikron
[Å] angstrem
[in] cal
(inch)
[ft] stopa
(foot)
[yd] jard
(yard)
[mi] mila
(land mile)
[nmi] mila morska
(nautical mile)
Dokładność obliczeń


1 metr jest równy drodze jaka przebywa w próżni światło w ciągu czasu 1/299792458 sekundy.

Pierwotnie 1 metr miał być równy 1/40 000 części ćwiartki południa Ziemskiego. Później dopiero stwierdzono, że nie jest zbyt wygodnie określać jednostkę wymagającą odbywania podróży dookoła Świata. Poza tym Ziemia zmienia w niewielkim stopniu swój kształt, więc i sam metr nie byłby stabilnie określony. Mimo zmiany definicji "obecny metr" jest w z dobrym przybliżeniem zgodny z pierwotnym "metrem geograficznym".

  • sążeń = 3 łokcie = 6 stóp = 72 cale = 864 linie = 1728 milimetrów
  • łokieć = 2 stopy = 4 ć wierci = 24 cale = 288 linii = 576 milimetrów
  • stopa = 288 mm: ć wierć = 6 cali = 144 mm; cal = 12 linii = 24 milimetry
  • pręt = 15 stóp = 180 cali = 4320 milimetrów
  • mila = 4 ć wierć mile = 8 półć wierć mili, czyli staje milowe = 14816 łokci = 8534,3 metra
jednostkaskrótwartośc
1 eksametr1 Em10000000000000000001018 m
1 petametr1 Pm1000000000000000 m1015 m
1 terametr1 Tm1000000000000 m1012 m
1 gigametr1 Gm1000000000 m109 m
1 megametr1 Mm1000000 m106 m
1 kilometr1 km1000 m103 m
1 hektometr1 hm100 m102 m
1 metr1 m1 m100 m
1 decymetr1 dm0,1 m10-1 m
1 centymetr1 cm0,01 m10-2 m
1 milimetr1 mm0,001 m10-3 m
1 mikrometr1 µm0,000001 m10-6 m
1 nanometr1 nm0,000000001 m10-9 m
1 pikometr1 pm0,000000000001 m10-12 m
1 femtometr1 fm0,000000000000001 m10-15 m
1 attometr1 am0,000000000000000001 m10-18 m


jednostka długości oznaczenie metry (SI) inne jednostki
angstremA10-10 0,1nm
mikronµ 10-6 1µm
cal, inchin2,54 * 10-2 2,54cm
stopa, footft0,3048012in
jard, yardyd0,9144 3ft
sążeń, fantomfm1,8288 6ft
kabel, cable  185,2 0,1Mm
mila (bryt.), mileM, mile 1609,344528ft
mila morska, nautical mileMm, NM, nam,
n mile
1852 
jednostka astronomicznaUA1,496 * 1011  
rok świetlny  9,4605 * 1015  

© 2005-2015

Znalazles blad lub masz pomysl co mozna usprawnic? Twój glos jest bardzo wazny :)