SI Jednostki SI

Jednostki SI    
 

Jednostki energii

Wprowadź liczbę w polu obok jednostki której wartość znasz, następnie wciśnij "Tab" na klawiaturze lub kliknij w inne pole.
symbolwartośćjednostka
[J]

dżul

(joule)
[kJ]

kilodżul

(kilojoule)
[kG*m] kilogramometr
kilogram-siła razy metr (kilogram-force * meter)
[kW*h]

kilowatogodzina

(kilowatt-hour)
[cal]

kaloria

(calorie)
[kcal]

kilokaloria

(kilocalorie)
[KM*h] koniogodzina
(horsepower-hour hpm*h], metric)
[hp*h] angielski koń parowy razy godzina
(horsepower-hour)
[eV] elektronowolt
(electron volt)
[erg] erg
(erg)
[ft*lbf] stopofunt-siła
(foot pound-force)
[ft*pdl]
(foot poundal)
[BTU] angielska jednostka ciepła
(british thermal unit)
Dokładność obliczeń


jednostka energii oznaczenie J (SI);
[J] = [m2 * kg * s-2]
elektronowolteV1,60210 * 10-19
ergerg10-7
kaloriacal4,1868
british thermal unitBTU1,053 * 103
kilowatogodzinakWh3,6 * 106


Przeliczniki jednostek energetycznych

1 kcal=4.1868kJ
1 kcal=3.968Btu
1 kJ=0.2389kcal
1 kJ=0.948Btu
1 Btu=1.055kJ
1 Btu=0.252kcal
1 lb=0.4536kg
1 kg=2.205lb
1 Btu/lb=0.5556kcal/kg
1 Btu/lb=2.3256kJ/kg
1 kcal/kg=4.1868kJ/kg
1 kcal/kg=1.80Btu/lb
1 kJ/kg=0.2388kcal/kg
1 kJ/kg=0.43Btu/lb

© 2005-2015

Znalazles blad lub masz pomysl co mozna usprawnic? Twój glos jest bardzo wazny :)