SI Jednostki SI

Jednostki SI    
 

Jednostki objętości

Wprowadź liczbę w polu obok jednostki której wartość znasz, następnie wciśnij "Tab" na klawiaturze lub kliknij w inne pole.
symbolwartośćjednostka
[m3]

metr sześcienny

(cubic meter)
[km3]

kilometr sześcienny

(cubic kilometer)
[dm3] decymetr sześcienny
= litr [l] (cubic decimeter = liter)
[cm3] centymetr sześcienny
= mililitr [ml] (cubic centimeter)
[mm3] milimetr sześcienny
(cubic millimeter)
[in3] cal sześcienny
(cubic inch)
[ft3]

stopa sześcienna

(cubic foot)
[yd3] jard sześcienny
(cubic yard)
[gal] galon USA
(gallon)
[galUK] galon ang
(gallon UK)
[galD] galon suchy
(gallon dry)
[bu] buszel USA
(bushel)
[buUK] buszel ang
(bushel UK)
[bbl] baryłka USA wino
(barrel USA wine)
[bblUK] baryłka ang
(barrel UK)
[bo] baryłka petro
(barrel petroleum-oil)
Dokładność obliczeń


  • sążeń sześcienny (kubiczny) = 216 stóp sześciennych
  • korzec = 4 ćwierci = 32 garnce = 128 kwart = 512 kwaterek = 128 litrów
  • garniec = 4 kwarty = 4 litry
  • kwarta = 4 kwaterki = 1 litr
  • kwaterka = 0,25 litra
jednostkaskrótwartośc
1 eksametr sześcienny1 Em31000000000000000000000000000000000000000000000000000000 m31054 m3
1 petametr sześcienny1 Pm31000000000000000000000000000000000000000000000 m31045 m3
1 terametr sześcienny1 Tm31000000000000000000000000000000000000 m31036 m3
1 gigametr sześcienny1 Gm31000000000000000000000000000 m31027 m3
1 megametr sześcienny1 Mm31000000000000000000 m31018 m3
1 kilometr sześcienny1 km31000000000 m3109 m3
1 hektometr sześcienny 1 hm3 1000000 m3106 m3
1 metr sześcienny 1 m31 m3100 m2
1 decymetr sześcienny1 dm30,001 m310-3 m3
1 centymetr sześcienny1 cm30,000001 m310-6 m3
1 milimetr sześcienny1 mm30,000000001 m310-9 m3
1 mikrometr sześcienny1 µm30,000000000000000001 m310-18 m3
1 nanometr sześcienny1 nm30,000000000000000000000000001 m310-27 m3
1 pikometr sześcienny1 pm30,000000000000000000000000000000000001 m310-36 m3
1 femtometr sześcienny1 fm30,000000000000000000000000000000000000000000001 m310-45 m3
1 attometr sześcienny1 am30,000000000000000000000000000000000000000000000000000001 m310-54 m3


jednostkaskrótwartośc
1 eksalitr1 El1000000000000000000 l1018 l
1 petalitr1 Pl1000000000000000 l1015 l
1 teralitr1 Tl1000000000000 l1012 l
1 gigalitr1 Gl1000000000 l109 l
1 megalitr1 Ml1000000 l106 l
1 kilolitr1 kl1000 l103 l
1 hektolitr1 hl100 l102 l
1 litr1 l1 l = 1dm3100 l = 10-3 m3
1 decylitr1 dl0,1 l10-1 l
1 centylitr1 cl0,01 l10-2 l
1 mililitr1 ml0,001 l10-3 l
1 mikrolitr1 µl0,000001 l10-6 l
1 nanolitr1 nl0,000000001 l10-9 l
1 pikolitr1 pl0,000000000001 l10-12 l
1 femtolitr1 fl0,000000000000001 l10-15 l
1 attolitr1 al0,000000000000000001 l10-18 l


jednostka objętości oznaczenie m3 (SI) inne jednostki
litrl1 * 10-3 1dm3;1000cm3
mililitrml1 * 10-6 0,001dm3;1cm3
uncja cieczy (amer.),
fluid ounce
fl oz (US)2,95735 * 10-529,5735cm3
uncja cieczy (bryt.),
fluid ounce
fl oz (Imp.)2,84131 * 10-528,4131cm3
pinta (amer.), liquid pintpt, liq.pt4,731661 * 10-30,4731661dm3;
16 fl oz US
pinta (bryt.), pintpt5,682454 * 10-40,5682454dm3;
20 fl oz Imp.
galon (amer.), gallongal (US)3,785 * 10-33,785dm3
galon (bryt.), gallongal (Imp.)4,55 * 10-34,55dm3
buszel (amer.), bushelbu (US)3,523829 * 10-435,23829dm3
buszel (bryt.), bushelbu (Imp.)3,636770 * 10-436,3677dm3


Jednostka podstawowa w układzie SI - metr sześcienny - 1 m3
1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l = 1000 000 cm3

tona rejestrowa (Register Ton)= 2.83 m3= 100 ft3
barrel (baryłka)= 0.15898 m3
cubic yard (jard sześc.)= 0.7646 m3
cubic foot (stopa sześc.)= 0.0283 m3
cubic inch (cal sześc.)= 16.387 cm3
imperial gallon (ang.)= 4.546 l
US gallon (galon USA)= 3.785 l
1 gallon= 4 quart= 8 pint


1 m3= 6.29 bbl.
1 m3= 1.308 cu. yd.
1 m3= 35.31 cu. ft
1 cm3= 0.061 cu. in.
1 l= 0.22 imp. gal
1 l= 0.264 US. gal


Współczynniki przeliczeniowe - objętość
gal U.S.gal U.K.bblft3lm3
U.S. gallon (gal)10.83270.023810.13373.7850.0038
U.K. gallon (gal)1.20110.028590.16054.5460045
Barrel (bbl)42.034.9715.615159.00.159
Cubic foot (ft3)7.486.2290.1781128.30.0283
Litre (l)0.26420.2200.00630.035310.001
Cubic metre (m3)264.2220.06.28935.31471000.01

© 2005-2015

Znalazles blad lub masz pomysl co mozna usprawnic? Twój glos jest bardzo wazny :)